Detta är en header

Det går att få kolumnen under menyraden genom att sätta padding på första sektio

Jag lade in e  “horisontal line” första raden ovan, och en bild. Funkar det? 

Nej linjen syns inte. Men bilden. Kan den infogas så lätt?